Асортимент швейних виробів

     На вивчення професійної базової компетентності БК. 6 «Розуміння  асортименту швейних виробів» відводиться 2 академічні години.
     Опанувавши освітній компонент здобувачі освіти:

Знатимуть:

– загальні відомості про асортимент  швейних виробів;
– класифікацію швейних виробів;
– функції одягу;
– вимоги до одягу.

Умітимуть:

– класифікувати швейні вироби за різноманітними критеріями;
– визначати функціональність одягу та його відповідність вимогам, які пред’являються до одягу.