Мета навчання біології та екології на рівні стандарту полягає у:

 • формуванні в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток та взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям;
 • розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я;
 • свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності;
 • застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого розвитку людства, науки і технологій.

    Предмет «Біологія та екологія» формує цінності, які виявляються у наступних компетентностях:

 • наукове розуміння природи і сучасних технологій;
 • екологічна грамотність і здоровий спосіб життя;
 • здатність до навчання впродовж усього життя;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • володіння державною мовою;
 • володіння іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • ініціативність і підприємливість;
 • соціальна та громадянська активність: просвітництво, участь у природоохоронних заходах;
 • обізнаність та самовираження у сфері культури.