Використання інформаційних технологій

     Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки.
     У сфері виробництва інформаційні технології  застосовують для створення моделей та конструкцій майбутніх виробів. Це значно скорочує час виробництва і відповідно вартість товару.
     Для здобувачів освіти інформаційні технології надають можливість отримати відомості з різноманітних джерел у зручний спосіб. З часом виникає потреба у створенні навчальних, контролюючих, розвиваючих програм.
     Освітній компонент «Використання інформаційних технологій» в опануванні професії «Кравець» відіграє важливу роль. До його складу входить опанування таких основних напрямків як:

  • використання програм для створення текстових документів, мультимедійних презентацій та публікацій;
  • використання комп’ютерних мереж;
  • використання комп’ютерів та комп’ютерної техніки в сучасному виробництві одягу.

Текстові документи, мультимедійні презентації та публікації

     Опанування текстових документів, мультимедійних презентацій та публікацій надає змогу здобувачу освіти, як майбутньому кваліфікованому працівнику, вести робочу документацію, презентувати власні дизайнерські проєкти, розробляти візитівки, публікації для верстки та веб-сторінок.

Робота в програмі Microsoft Office Word

Робота в програмі Microsoft Office PowerPoint

Робота в програмі Microsoft Office Publisher

     Використання комп’ютерів та комп’ютерної техніки в сучасному виробництві одягу обумовлено роботою в програмах САПР одягу. Перед здобувачами освіти відкривається можливість опановувати систему автоматизованого проєктування одягу та вдосконалювати отримані знання з професії. Програма дозволяє розробляти креслення конструкцій, виконувати градацію лекал деталей одягу, перевіряти відповідність виробу розмірам, зазначеним у специфікації, перевіряти спряженість контурів лекал деталей; вводити лекала в систему з дигітайзера і імпортувати моделі, відправлені клієнтами.