Курс «Географія» у старшій школі завершує базову географічну освіту учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Програма складена відповідно до типового навчального плану.

    У 10 класі на її вивчення відведено 52 години, а в 11 класі – 35 годин.

     Навчальна програма для старшої школи розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким географічна освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство».

    Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому живе людина.

    Зміст програми з географії у старшій школі базується на принципах науковості, неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів.

                

Успіхів у навчанні!!!