Навчання громадянській освіті полягає у розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та професійних якостей.

       Теоретичні основи курсу складає сукупність ­філософських, психолого-педагогічних знань та практичних навичок і вмінь.

      Загальна кількість годин з предмету: 70

Очікувані результати навчально-пізнавальної роботи з предмету “Громадянська освіта”: громадянська відповідальність, екологічна безпека та сталий розвиток, здоров’я і безпека, підприємливість та фінансова грамотність.