В Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу 07 лютого відбулася Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти, які навчалися за професією «Кравець» з елементами впровадження  дуальної форми навчання.
     Державна кваліфікаційна комісія, головою якої була технолог ТОВ «ДАНА – МОДА» Шеремет Марина Анатоліївна визначила, керуючись кваліфікаційною характеристикою професії «Кравець», фактичний рівень кваліфікації й готовність випускників до самостійного виконання робіт з набутої професії, кваліфікацію кравця 4 розряду.
     Державна кваліфікаційна атестація відбулася у формі виробничої наради, де здобувачі освіти презентували власноруч виготовлені моделі швейних виробів на манекенах, розроблену технічну документацію на їх виготовлення, обговорювали всі етапи виконаної роботи, аналізували дефекти, які виникали під час виконання та представили оптимальні варіанти їх вирішення.
     Випускники продемонстрували високий рівень знань та вмінь з виготовлення швейних виробів, вирішення виробничих ситуацій.
     Державна кваліфікаційна комісія побажала випускникам успішної професійної самореалізації.