5 лютого 2021 року в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу відбулася Державна кваліфікаційна атестація в групі ТК-26 з професії «Кравець» з елементами дуальної форми навчання.  
     Захист проходив у два етапи:
– I етап – тести, які включали завдання з освітніх компонентів «Технологія виготовлення одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання швейного виробництва», «Основи конструювання одягу», «Охорона праці»;
– II етап – виробнича нарада, на якій здобувачі освіти продемонстрували уміння застосовувати набуті знання та навики на практиці.
     Виробнича нарада проходила у формі дискусії, де здобувачі освіти обговорювали поставлені перед ними виробничі завдання, аналізували та пропонували різні способи їх вирішення.
     Здобувачі освіти продемонстрували вміння та навички вирішення виробничих завдань, підбору матеріалів та швейного обладнання, раціональних способів обробки деталей та вузлів, складання технологічної послідовності виготовлення швейного виробу та вміння визначення якості виробу.