Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап навчально-виробничого процесу, що здійснюється відповідно до Закону України „Про професійно-технічну освіту”, Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом ПТНЗ. Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації. Засідання державної кваліфікаційної комісії проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, оснащених наочними посібниками, відповідним обладнанням тощо. Державна кваліфікаційна атестація включає:

  • кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійнотехнічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
  • письмову екзаменаційну роботу (творчу роботу, що її замінює) або дипломну роботу, проект для випускників професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня;
  • іспит або захист письмової роботи, дипломного проекту в межах вимог кваліфікаційних характеристик.

Новини та події

     24.06.2021 р. на базі Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу відбулася Державна кваліфікаційна атестація з професії …
Читати далі…
     5 лютого 2021 року в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу відбулася Державна кваліфікаційна атестація в …
Читати далі…
20 лютого відбулася Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти, що навчалися за професією «Кравець» з елементами дуальної форми навчання. Головою Журі …
Читати далі…
     23 та 25 червня у групах П-33, П-34 відбулася Державна кваліфікаційна атестація з професії “Перукар (перукар-модельєр), манікюрник”.     …
Читати далі…
5 березня відбувся захист дипломних проєктів здобувачів освіти групи МСП-23, що навчалися за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика». Керівник …
Читати далі…
    23 червня 2021 року в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу відбулася державна кваліфікаційна атестація у …
Читати далі…
1 та 2 березня 2021 року в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу відбулась Поетапна атестація з професії …
Читати далі…