Головна умова діяльності вищого професійного училища – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих робітничих кадрів на ринку праці для сфери послуг та легкої промисловості. Досягається вона шляхом професійної компетентності педагогічних працівників.

   Професійна компетентність педагога – це достатній рівень кваліфікації та професіоналізму, здатність вибирати найоптимальніші рішення, аргументовано заперечувати некоректні рішення, володіти критичним мисленням, постійно оновлювати знання, застосовувати оптимальні рішення в конкретних умовах.

    Підвищення фахової майстерності педагогів та майстрів КВПУтдо, їх професійної компетентності відбувається шляхом:
 • формування професійної педагогічної культури;
 • нарощування професійних і світоглядних знань;
 • продукування нових педагогічних ідей, технологій;
 • узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
    Загалом, система науково-методичної роботи Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу покликана:
 • розвивати та оновлювати зміст навчання;
 • задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
 • удосконалювати навчальновиховний процес;
 • впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.виробничі технології у навчальний процес.
 •      Важливими компонентами діяльності професійно-технічного закладу є:
  • методична робота;
  • виховна робота;
  • професійна підготовка;
  • прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу.

1. До методичної роботи входить:

  • методичні комісії;
  • атестація;
  • методичний кабінет.

2. До виховної роботи входить:

  • учнівське самоврядування;
  • виховні заходи;
  • адміністративна і кримінальна відповідальність неповнолітніх.

3. До професійної підготовки належить:

  • нормативно-правове-забезпечення;
  • виробниче та теоретичне навчання, практика;
  • працевлаштування.