“Зарубіжна література” –  навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й основні етапи розвитку світового літературного процесу. У  10  класі  відведено 40  годин,  в  11  класі30  годин.      Головною метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.


10 клас

11 клас