Світ, що оточує лодину дуже мальовничий. Психофізіологічний механізм сприйняття кольору є досить складиим явищем. В різних галузях промисловості та в мистецтві, включаючи декоративно-прикладне мистецтво, науку про колір або кольорознавство має важливе значення.
   Кольорознавство вивчає та розкриває основні закономірності в галузі кольорових явищ природи, пояснює їх з точки зору фізичної, хімічної, фізіологічної, естетичної та узагальнює ці закономірності. Ця наука, наприклад, допоможе сформулювати ряд законів оптичного руху кольору, їх контрасної дії та зміни під впливом інших, сусідніх з ними, кольорів.
     Кольорознавство охоплює широкі галузі різних наукових знань. Так, фізика вчить, що в основі кольорових явищ лежать світові хвилі різної довжини, що вони заломлюються, віддзеркалюються та поглинаються. Різне поглинання світових хвиль зумовлює різноманітний колір предметів. За допомогою хімії стало можливим виготовлення фарби на основі вивчення складу та будови фарбуючих речовин. Психофізіологія знайшла пояснення емоційної дії кольору. Естетика вивчає закони гармонізації, які пояснюють нам, чому один колір нам подобається, а інші викликають неприємне враження. Таким чином, ми бачимо, що кольорознавство поєднує всі ці знання про колір та систематизує їх в єдине ціле.
     Знання основ кольорознавства необхідне багатьом спеціалістам, які за родом своєї творчої та виробничої діяльності мають справу з кольором, фарбами, орнаментами.
     В щоденній роботі з кольором мають справу не лише художники образотворчого мистецтва та ті, що працюють в промисловості, особливо текстильній та легкій, але також і архітектори декоратори, оформлювачі, а в останній час – працівники кіно, фотографії та багато інших. 
     Ці знання допомагають спеціалістам, які створюють художні твори мистецтва та предмети народного вжитку, розібратися в багатьох процесах, пов’язаних з кольором, різноманітними явищами, з якими ми щоденно зіштовхуємося в природі та практичній діяльності. 
     Для майбутніх фахівців швейного профілю та перукарського мистецтва набуті знання та вміння з кольорознавства мають важливе значення для створення моделей одягу, зачісок, образу людини.