Програма «Макетування та робота в матеріалі», спрямована на розвиток образно-асоціативного мислення у здобувачів освіти, їх вміння генерувати нові ідеї, є найважливішим компонентом у формуванні професійних навичок дизайнерів. 

    На відміну від площинного зображення форми костюма, для якого неминучі графічні умовності, спосіб макетування полягає в поданні об’ємної форми одягу з текстильних матеріалів безпосередньо на тривимірному об’єкті (манекені або фігурі людини). Будучи об’ємно-просторовим вираженням дизайнерських ідей, макет дозволяє наочно і образно виявити такі сторони проектованої моделі, як форма, обсяг, пропорції, а також отримати реальне і точне уявлення про можливі засоби формоутворення. Використовуючи цей метод, дизайнер, по суті, займається об’ємним ескізування.

    Для закріплення та поглиблення знань, програмою передбачається проведення практичних робіт, на яких здобувач освіти закріплює теоретичний матеріал, виконує необхідну роботу по проєктуванню моделей одягу в ескізах, на манекені і в творчих роботах у матеріалі.

    Вивчення предмету проходить за програмою яка включає вивчення навчального матеріалу за наступними розділами: