Динамічні зміни в сучасному світі вимагають від сучасної молоді оволодіння конструктивним підходами, ефективними моделями і продуктивними психологічним технологіями пізнання, розвитку і вдосконалення творчого потенціалу особистості і соціальної групи в процесі ефективної взаємодії та спілкування. Сьогодні психологічна компетентність керівника та відповідального виконавця – це конкурентноспроможна ділова якість майбутнього фахівця.

     Дисципліна «Основи психології» вивчає: 

  • передусім психологічні механізми та закономірності розвитку особистості;
  • форми, закони та прийоми спілкування, продуктивного психологічного мислення;
  • стратегію і тактику ведення ділових переговорів з бізнес-партнером.

– психічна діяльність людини, психічні процеси, стани, властивості людини, організація ефективної діяльності групи тощо.

Розділ І. Роль психології у різних сферах діяльності

1

Психологія як сукупність психічних особливостей і властивостей індивіда та групи людей

2

Розвиток психології на сучасному етапі

3

Методологічні аспекти психології

Розділ ІІ. Психологія діяльності і пізнавальних процесів

4

Психологічна характеристика діяльності

5

Психічні процеси і стани особистості

Розділ ІІІ. Соціально-психологічні проблеми особистості

6

 Поняття особистості в психології.

7

Особистість в групі

Розділ IV. Психологія людських взаємовідносин

8

Психологічні аспекти спілкування

9

 Комунікація в міжособистісних відносинах

10

Інтимні міжособистісні відносини в житті людини

Розділ V. Психологія конфлікту

11

Психологічна характеристика конфлікту

12

Теорії поведінки особистості в конфлікті

13

Психологія переговорного процесу

14

Психологія здоров’я