Передбачає вивчення основ конструювання (компоновки) об’єкту дизайну шляхом вміння аналізувати завдання та художньо-конструктивні форми об’єкту дизайну, вивчається аналіз зв’язків «людина – предмет», «предмет – середовище», ергономічне та інформаційне відпрацювання об’єкту предмету діяльності.

     Теоретичні знання, якими здобувачі освіти оволодіють на заняттях з основних тем по формоутворенню, є вихідною базою для професійного глибокого розуміння законів, принципів, методів і засобів художньо-композиційного формоутворення, які є суттєвою складовою професійної грамоти і творчого мислення.

    Отримані знання будуть сприяти більш усвідомленому виконанню практичних завдань, спрямованих на формування у професійних конструкторів одягу проєктного мислення, навичок управління засобами утворення форми, оволодіння методичними принципами, прийомами формоутворення.

     Також значна увага приділяється ознайомленню здобувачів освіти з побудовою креслення конструкції одягу різного асортименту, набуванню навичок з побудови базових конструкцій, підготовці технічної документації.

     Для закріплення та поглиблення теоретичних знань передбачається проведення практичних робіт, в процесі яких здобувачі набувають практичні навички по розробці та оформленню дизайн – проєктів.

     По закінченню навчального курсу складається іспит з метою виявлення та закріплення знань.