Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників у процесі їх трудової діяльності.

     Курс ”Основи охорони праці”, як комплексна дисципліна базується на теоретичних положеннях природничих (фізика, хімія, математика, медицина) та суспільних (економіка, соціологія, психологія, право) наук.

 Важливе місце в структурі охорони праці займають зв’язки з безпекою життєдіяльності, економікою, фізіологією, психологією праці та іншими.

     Державна політика України щодо охорони праці виходить з конституційного права кожного громадянина на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя і здоров’я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності. Реалізація цієї політики має забезпечити постійне поліпшення умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та професійної захворюваності.

     За будь-якої діяльності людини існує ризик отримати травму або професійне захворювання. Людина, яка володіє професійними практичними навичками та знаннями правил безпеки, враховує цей ризик і застосовує заходи, які його зменшують або зовсім виключають. Тому вивчення дисципліни сприяє зменшенню виробничого ризику та збереження життя і здоров’я багатьох людей.