Проєкт “Аспекти життєвого успіху”

   Мета проєкту: сприяти визначенню  особистістю траєкторій власної життєпобудови й особистісного розвитку.

    Актуальність: 

    Основна мета професійної освіти – підготувати випускника, здатного до успішної реалізації у самостійному житті. Успішність — одна з найбільш бажаних і проголошуваних цінностей у будь-якому суспільстві.

    Щоб мати змогу знайти своє місце в житті, випускник сучасного закладу професійної (професійно-технічної освіти має володіти певними якостями, вміннями:

  • швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;
  • критично мислити;
  • використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності;
  • бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити;
  • бути комунікабельним, уміти працювати в команді;
  • вміти запобігати будь-яким ситуаціям і виходити з них;
  • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації так і в інтересах суспільства;
  • уміти добувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати для розвитку та самовдосконалення;
  • бережливо ставитись до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності;
  • вміти планувати стратегію свого життя, орієнтуватися у системі суперечливих та неоднозначних цінностей, визначати своє кредо.

    Відповідно перед педагогічним колективом училища постає завдання підготувати випускника, який вміє вибудовувати  такі життєві стратегії, які б допомогли йому бути успішним у будь-який період своєї життєдіяльності. Викладене вище обумовлює актуальність означеної проблеми.

    Програма формування життєвої компетентності здобувачів освіти

    Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал»   сприяє особистісному зростанню здобувачів освіти, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого шляху.

    Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток комунікативних здібностей підлітків, а саме володіння засобами комунікації та використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових засобів ефективної комунікації.

    Модуль 3. «Як побудувати щасливу сім’ю» –. надає учням  знання  з яких кроків почати будувати сім’ю, як втілити сімейні цінності в реальне життя;  як виховувати дітей та створювати власні сімейні традиції; як долати перешкоди та  берегти любов через роки, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у сімейних взаєминах.

    Модуль 4. «Проєктування професійного життєвого шляху» – сприяє досягненню успіху у вибраній професії, зокрема визначенню кроків, щоб бути успішним у професійній діяльності, від яких речей слід відмовитись, щоб стати успішним.

    Модуль 5.  «За здоровий спосіб життя»  націлює  на піклування про власне тіло, зокрема це здорове харчування і фізичну активність. Результатом здоров’я спрямованої діяльності виступає сформованість ціннісного ставлення до здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, сукупність засвоєних навичок здорового способу життя та їх дотримання у повсякденній поведінці.

Written by 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *