05.04.2021 р. в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу розпочав роботу тиждень інформатики та математики, організованого вчителями Дяченко Іриною Павлівною та Дворяк Жанною Миколаївною, за планом, який було обговорено та погоджено на засіданні циклової міжпредметної комісії викладачів загальноосвітніх предметів.
     Мета проведення тижня математики та інформатики:
     Практична: залучення учнів до активної пізнавальної діяльності, розширення кругозору,  пробудження інтересу до предметів через віртуальні екскурсії, вікторини, творчі завдання, складання та розгадування кросвордів, участь у Web-квесті.
     Освітня: формування комунікативних умінь; уміння збирати інформацію з різних джерел; формування особистості через залучення до різноманітних видів робіт, розширення світогляду, розвиток позитивних якостей та творчого рівня.
     Виховна: виховання культури спілкування в Classroom, доброзичливого, поважного ставлення до всіх оточуючих, формування здорової конкуренції , вироблення норм поведінки у суспільстві в умовах дистанційної комунікації.
     Основною платформою для позаурочної роботи став Classroom.
     Сьогодні здобувачі освіти  мали можливість переглянути історичні кадри з музею «Історії комп’ютерної науки», зробити віртуальну екскурсію по музею  в м. Харкові «Software and computer museum»,  підготувати звіти та  дати відповіді на запитання.
     Обґрунтовані звіти та майже вичерпні відповіді на запитання дали дві учениці групи МБШ-11 Задніпранець Аліна та Олійник Дар’яна (98 із 100 балів). Другою  за кількістю балів стала їх одногрупниця – учениця групи МБШ-11 Бліхар Ольга (86 із 100 балів). Третьою – учениця групи К-12 Маріам Кабесса (78 із 100 балів).
     Вітаємо переможців!