Ручні та машинні роботи

     На вивчення освітнього компоненту «Вміння виконувати найпростіші ручні та машинні роботи» відводиться 13 академічних годин.
     Опанувавши освітній компонент здобувач освіти повинен:

ЗНАТИ:

 • правильну організацію робочого місця при виконанні ручних та машинних робіт;
 • інструменти і пристрої для виконання ручних робіт;
 • поняття про стібок, строчку та шов;
 • види ручних стібків, їх класифікацію;
 • правила виконання і розміри стібків, призначення;
 • машинні стібки та строчки;
 • класифікацію машинних ниткових швів;
 • термінологію ручних, та машинних робіт, вимоги до їх виконання.

УМІТИ:

 • раціонально використовувати робочий час;
 • правильно організовувати робоче місце;
 • використовувати інструменти і пристрої при виконанні ручних та машинних робіт;
 • підбирати голки і нитки відповідно матеріалу, який обробляється;
 • виконувати строчки ручних, машинних стібків;
 • з’єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації.