Гуманістична парадигма освіти, інтеграція України в європейський освітній простір характеризується підвищеною увагою до внутрішнього потенціалу людини, створенням освітнього середовища, що сприяє творчому саморозвиткові особистості.
    Професійна діяльність сучасного вчителя здійснюється в умовах широкого вибору підходів до організації процесу навчання. Разом з тим, забезпечити самореалізацію особистості учня може лише професіонал, який сам здатний до неї. Саме тому в сучасних умовах особливо гостро виникає необхідність формування готовності вчителів до творчої самореалізації у професійній діяльності.

Останні новини