Ненасильницьке спілкування — метод спілкування, розроблений американським психологом доктором Маршаллом Розенбергом на початку 1960-х років, який ґрунтується на емпатії.
     За методом Розенберга пропонується змінити звичну стратегію мислення і поведінки у конфліктних ситуаціях із реактивної (відповідь на подразник) на усвідомлену й співчутливу.
     Складність розв’язання конфліктів пов’язана з тим, що люди обирають неправильні стратегії. Тому перед колективом закладу освіти постало завдання відпрацювати уміння УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМИНАМИ, як комунікувати з людьми так, щоби потреби кожного були задоволені? У цьому допомагає ненасильницька комунікація. Вона базується на емпатії. Тому прийнято рішення проводити тренінги ненасильницького спілкування як з педагогічними працівниками так і з учнями, що є ефективним інструментом розв’язання конфліктних ситуацій шляхом використання м’яких та діалогових методів.
     Так з даним посилом під керівництвом директорки закладу освіти Світлани Петрович пройшов тренінг «Ненасильницьке спілкування – мова життя» у групі А-15.
     Під час тренінгу учні мали можливість обдумати і зважити ситуацію,  висловити почуття і потреби як з однієї конфліктуючої сторони, так і з іншої. А головне випрацювати свій реалістичний план дій вирішення даної ситуації без конфлікту. Учні мали можливість впевнитись, що ННС допомагає по-новому виражати себе, створити душевний зв’язок з іншими людьми, вчить цінувати почуття й потреби, як свої, так і оточення, та давати одне одному якісний зворотний зв’язок.
     Отже ненасильницьке спілкування покликане забезпечити уважне ставлення до інших, розуміння їх потреб і проблем. Послідовне використання навичок ненасильницького спілкування сприятиме створенню гармонійних взаємин в освітньому процесі, у сім’ї та в громадському житті в цілому.
     Ненасильницьке спілкування сьогодні є дуже важливим, оскільки забезпечує здорові та гармонійні взаємини між людьми. Основна мета ненасильницького спілкування полягає в тому, щоб зберігати і підтримувати взаємоповагу, забезпечити взаєморозуміння і знайти конструктивні рішення у складних ситуаціях.