Предмет «Українська література» вивчає кращі зразки художньої літератури як мистецтва слова, допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ молодої людини, позитивно впливати на її свідомість, морально-етичні цінності, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. Усе це сприятиме самореалізації особистості в майбутньому.

      Опанування курсу спрямоване на виховання естетичного чуття здобувачів освіти, які живуть у постінформаційній реальності, котрій притаманні стрімкі соціокультурні зміни, «кліпове» сприйняття подій, «агресивна візуальність» навколишнього середовища. Тому необхідно прищепити молоді любов до книжки, привчити до читання як соціокультурної практики, що визначає якість життя. Саме читання спонукає до постановки екзистенційно важливих запитань і пошуку на них відповідей. Саме від сприйнятого в книжках художнього й психологічного досвіду залежить формування свідомості наших юнаків і юнок, які хочуть бути успішними творцями сьогодення, активними громадянами України як країни європейської і «країни культури». Вивчення курсу спирається на Концепцію «Нової української школи» і є перехідним етапом до викладання української літератури на її засадах.   

  

 

      Курс української літератури в 10–11 класах сформовано за тематично-хронологічним принципом, тобто запропоновано її системне вивчення, розпочате в 9-му класі, але за відповідними знаковими темами, у хронологічній послідовності. Це сприяє більшій можливості через естетико-літературознавчі категорії, поняття, залучаючи й біографію письменника, зацікавити здобувачів освіти якісними художніми творами національного мистецтва, відповідно активізувати морально-етичний потенціал цих творів, потенціал ключових суспільно-ціннісних компетентностей, а також загалом змінити усталений, певною мірою застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.