Нестандартний навчальний рік вимагає нестандартного навчання.
     Аналіз педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що вплив природи на організм людини має оздоровчий ефект. Технологія проведення уроків на природі вимагає від вчителя високої педагогічної культури, тому що на цьому уроці здобувачі освіти отримають не стільки навчальну, скільки емоційно-чуттєву та художньо-образотворчу інформацію, що забезпечує належний рівень розумово естетичної значущості середовища.
     Так, 14 вересня 2021 року викладачка предмету “Рисунок” Нємцова Альона Сергіївна провела пленерний урок в групі МБШ-11 на тему “Повітряна перспектива засобами графіки. Перспектива вулиць”.
    На цьому уроці здобувачі освіти на власні очі побачили те, що вчили, а саме вплив повітряної та лінійної перспективи на предмети у просторі.