z5f478be17a17f

     Навчальні програми з  фізики й астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту та профільний рівень) розроблені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

     Вивчення даного курсу відбувається за програмою рівня стандарту Авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І., який поділяється на 210 годин фізики та 45 годин астрономії.

     Курс фізики і астрономії за 10-11 клас розподілений на три роки навчання для всіх спеціальностей.

 1. Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху.
 2. Визначення прискорення вільного падіння тіла.
 3. Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу.
 4. Визначення центра мас плоских фігур.
 5. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.
 6. Вивчення одного з ізопроцесів.
 7. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
 8. Визначення модуля пружності різних речовин.
 9. Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності.
 10. Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників.
 11. Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму.
 12. Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра.
 13. Прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника.
 14. Дослідження коливань пружинного маятника.
 15. Визначення роздільної здатності людського ока.
 16. Визначення довжини світлової хвилі.
 17. Дослідження властивостей p-n переходу.
 18. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.
 19. Визначення електрохімічного еквіваленту речовини.
 20. Дослідження явища електромагнітної індукції.
 21. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини.
 22. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.