Предмет “Фізична культура” спрямований на досягнення базової загальної освіти метою якої є: розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

    Фізична культура – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

    Предмет “Фізична культура” спрямований на реалізацію принципу варіативності за модульною системою із забезпеченням освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості, диференційованого підходу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування їх мотивів та інтересів до заняття фізичними вправами, застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків.

    Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури здійснюється за видами діяльності:

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

ВАРІАТИВНІ МОДУЛІ

№ 

п/п

Назва варіативних модулів

1.

Теоретико-методичні знання

2.

Загальна фізична підготовка

3.

Професійно-прикладна фізична підготовка

п/п

Назва варіативних модулів

1.

Легка атлетика:

– біг

– стрибки

– метання

2.

Спортивні ігри:

– волейбол

– баскетбол

– теніс настільний

3.

Гімнастика:

– елементи акробатики

– атлетична гімнастика

4.

Туризм