Хімія, як природнича дисципліна, уможливлює знання і розуміння хімічної форми руху матерії, без якої неможливо уявити сучасну наукову картину світу. Світ, що оточує нас, – це світ речовин, які є основою живої і неживої природи.

    Навчальна програма з хімії для 10-11 класів закладів середньої освіти розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту. Зміст програми базується на знаннях і вміннях, набутих учнями в основній школі.

    Завершується вивчення хімії ознайомленням із зеленою хімією як новою філософією сучасного розвитку хімічної індустрії, наукових досліджень та світогляду молодого покоління хіміків. Її завдання – допомогти людству у відборі таких вихідних матеріалів і схем технологічних процесів, які повністю виключають використання будь-яких шкідливих вихідних речовин, або їх утворення в процесі виробництва (використання) хімічної продукції.