В Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу створено сучасний освітній простір – Smart фабрику, яка поєднує в собі навчально-практичной центр інноваційних швейних технологій та дизайну, лабораторії “Інноваційний швейний простір”, “Дизайн проектування одягу з використанням сучасних інформаційних технологій”, навчально-виробничі швейні майстерні.

     Smart фабрика («Розумна» фабрика) – це система комплексних технологічних рішень від автоматизованого проектування, моделювання одягу до його виготовлення на високоефективному швейному обладнанні, а саме програмний комплекс Gemini (Gemini Photo Digitizor, Gemini Pattern Editor, Gemini Cut Plan, Gemini Nest Expert) є інструментом, який допомагає конвертувати паперові лекала в електронний вигляд, розробляти креслення конструкцій, роздруковувати розкладки на плоттері тощо та високоефективне обладнання з  енергоощадним і високопродуктивним серводвигуном, автоматичне спеціальне обладнання з комп’ютерним керуванням, зокрема  парогенератор з двома прасками, петельна машина. Це забезпечить ефективність навчально-виробничого процесу, якісну зміну професійної освіти, його методи, інструменти та середовище.

     Сучасний дизайн приміщень, зони відпочинку створюють комфортні умови не тільки для отримання професії, а й опанування частковими компетентностями, зокрема машинною вишивкою з використанням дизайну за допомогою комп’ютерних технологій та ін.