Кількість годин для опанування дисципліни: 70 годин
35 годин – Базовий модуль:

І

 Інформаційні технології у суспільстві

ІІ

Моделі і моделювання. Ааліз та візуалізація даних.

ІІІ

Системи керування базами даних

ІV

Мультимедійні та гіпертекстові документи

35 годин – Вибірковий модуль «Графічний дизайн»:

V

Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації

VІ

Растрова графіка

VІІ

Основи композиції та дизайну

VІІІ

Векторна графіка

ІХ

Графічний дизайн у поліграфії

ВИБІРКОВО-ОБОВ’ЯЗКОВОГО предмету ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)