формування громадянської компетентності на уроках історії.

 

Досягнення  зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:

1. Україна в роки Першої світової війни.

2. Початок Української революції.

3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

4. Встановлення  утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

5. Україна в роки Другої світової війни.

6. Україна в перші повоєнні роки.

7. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства.

8. Україна у період загострення кризи радянської системи.

9. Розпад Радянського союзу та проголошення незалежності України.

10. Україна в умовах незалежності.

1. Передумови Першої світової війни та її наслідки.

2. Облаштування повоєнного світу.

3. Провідні дрежави світу в міжвоєнний період.

4. Держави Центрально-східної Європи.

5. Держави Азії та Латинської Америки.

6. США та Канада. Країни Західної Європи.

7. СРСР у другій пловині ХХ століття та його розпад. Країни Центральної і Східної Європи.

8. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки.

9. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

10. Розвиток культури (1945 р. – початок ХХІ століття).