Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап навчально-виробничого процесу, що здійснюється відповідно до Закону України „Про професійно-технічну освіту”, Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом ПТНЗ. Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації. Засідання державної кваліфікаційної комісії проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, оснащених наочними посібниками, відповідним обладнанням тощо. Державна кваліфікаційна атестація включає:

  • кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійнотехнічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
  • письмову екзаменаційну роботу (творчу роботу, що її замінює) або дипломну роботу, проект для випускників професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня;
  • іспит або захист письмової роботи, дипломного проекту в межах вимог кваліфікаційних характеристик.

Новини та події

20 лютого відбулася Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти, що навчалися за професією «Кравець» з елементами дуальної форми навчання. Головою Журі …
Читати далі…
5 березня відбувся захист дипломних проєктів здобувачів освіти групи МСП-23, що навчалися за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика». Керівник …
Читати далі…